nublizginti

nublizginti
nublìzginti tr. 1. padaryti blizgantį, nužibinti: Kasdien glotniai nusiskutęs, nublizginti batai B.Sruog. Jis buvo su labai nublizginta riebalais liemene . | Prieš važiavimą gerai nublizginau (gerai nušėriau, kad plaukas blizga) arklį Btg. | refl. tr.: Nusiblizgino čeverykus ir išdrožė į miestą Gs. 2. žybčiojimais pagadinti: Kad žaibai nenublìzgintų obelų žiedų, dedam kūlius į obelis Plng. 3. prk. primušti: Kad nublìzgino, tai bent nublìzgino vyrioką Ppl. \ blizginti; įblizginti; išblizginti; nublizginti; pablizginti; sublizginti; užblizginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nublizginti — nubli̇̀zginti vksm. Batùs nubli̇̀zginkite flanelinè skiáute …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšveisti — atšveĩsti, čia (àtšveičia), àtšveitė Š 1. tr. Š, KŽ trinant kuo išvalyti, nuvalyti, nublizginti: Keptuvę àtšveičiau, kaip nauja pasidarė Jrb. Prisvilė [puodas], neàtšveičiu Pv. Pritukusios [grindys], sunkiai atšveĩsi Krš. | refl. tr., intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blizginti — blìzginti, ina, ino 1. tr., intr. daryti, kad blizgėtų: Blìzgino ir nublìzgino, net par daug! Brs. Kareiviai (orkestras) eina, trūbus blizgindami Plng. Kad audžiau, kad blìzginau, jauna kad buvau Lnk. Vė[ja]s tošeles blizgina, ir y[ra] beržas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išblizginti — išblìzginti tr. 1. padaryti blizgantį: Pasipuošęs šventadieniškai išblizgintais batais J.Avyž. Pirma išvalo, ištepa, paskui išblizgina parketą rš. 2. padaryti puikiai atrodantį: Už kieno pinigus jis išblizgino sodybą? J.Avyž. ║ išpuošti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžvilginti — išžvìlginti tr. 1. nublizginti tepant: Šitie elektriniai šepečiai išvaškavo, išvalė ir išžvilgino grindis rš. | refl. tr.: Kur teip eini čebatus išsižvìlginęs, gal piršliuos važiuot misliji? Ssk. 2. padaryti puikiai atrodantį: [Morkas] turėjau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nublizgenti — tr. nublizginti: Ir nukalė [vainikėlį], nublizgeno vieno aukso, sidabruotą KlvD102. blizgenti; nublizgenti; pablizgenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nublizginimas — nublìzginimas sm. (1) → nublizginti 1: Čebatų nublìzginimas Ėr. blizginimas; nublizginimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuglencavoti — ×nuglencavoti tr. nublizginti, nupoliruoti: Dar labiau nuglencavojau Vaižg. ^ Žiba veidas kaip nuglencavotas Slm. glencavoti; nuglencavoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupoliruoti — tr. nusvidinti, nublizginti: [Lova] dailiomis nutekintomis kulkomis papuošta, rudai nupoliruota I.Simon. Detalę reikia nupoliruoti rš. | prk.: Polinkis viską nudailinti, nupoliruoti rš. poliruoti; nupoliruoti; perpoliruoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupucuoti — ×nupucuoti tr. 1. K nuvalyti: Subatoj po pietų savo bėrą žirgelį aš nupucuosiu TDrVII31. Nuvalytas, nupucuotas knatas KII27. Nupucuoju, nužnybiu žvakę R90. | refl. K. ║ nublizginti, nušveisti: Nupucuok, vaikeli, man čebatus paėmęs, tai parvešiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”